ARBETSOMRÅDEN
  MARK OCH ANLÄGGNINGS-ARBETEN >>
  TRANSPORTER OCH
MASKINUTHYRNING >>

  VINTERUNDERHÅLL >>
 

Utförda arbeten

 

Nynäs slott

Projekt: Stensättning
Utfört: Juni 2012


 
   
   
sparbanken Nyköping
Projekt: Nedtagning av sjuka almar
Utfört: Okt 2011
   
   
Nyköpings kommun

Projekt: Markläggning av sten kring Nyköpings stadshus. Renovering av stenpartier. Planteringar.

Utfört: Maj 2011


 

Hotell KOmpaniet
Projekt: Markläggning av sten kring hotellet. Uteplatser och entré.

Utfört: Maj 2011

 
 

BEMAB MARK & UTEMILJÖ AB | Postadress: Företagsvägen 24, 611 45 Nyköping, Besöksadress: Företagsvägen 24, Nyköping. Tfn: 0155-20 53 40, E-post: info@bemab.se